VERSLAG OVER HET JAAR 2011

Weer is een jaar voorbij en ik geloof dat het voor de NEV ook weer een goed jaar is geweest. Dankzij de vrijwillige inzet van velen (zoals kringhoofden, organisten, mensen die voor de koffie zorgden of ziekenbezoeken deden)was er een actief gemeenteleven in de kringen. Alles kon gewoon doorgaan - dat lijkt zo vanzelfsprekend, maar is het niet. Hartelijk dank aan alle vrijwillige helpers! Ook de gemeenschappelijke diensten werden weer goed bezocht.

Een hoogtepunt dit jaar was zeker ook het weekend in het Gwatt. Het thema dit keer waren herinneringen. En wat hebben we met elkaar herinneringen gedeeld en ook gelachen om de meest kostelijke belevenissen uit de kindertijd! Maar het waren geen nostalgische dagen, we hebben vooral met elkaar gezocht naar de betekenis die herinneringen hebben in ons leven, en welke rol ze op beslissende momenten in je leven kunnen spelen. En we hebben gekeken welke rol de herinnering in de bijbel speelt. De bijbel houdt honderden van herinneringen vast, van mensen die er al duizenden jaren niet meer zijn.

Herinneringen daaraan, hoe die mensen de weg naar huis weer vonden, hoe ze met een tegenstrijdige God leerden leven, hoe verzoening mogelijk werd, hoe ze moesten worstelen om een zin te vinden in onmetelijk lijden of juist uit de onderdrukking bevrijd werden. Die herinneringen zijn opgeschreven opdat toekomstige generaties zich in het ene of andere verhaal zouden herkennen en zo weer nieuwe moed vinden. En op dezelfde manier kunnen ook onze eigen herinneringen een bron van zingeving worden.

Terugblikkend op dit jaar wil ik hier heel graag nog een keer herinneren aan de NEV - leden die dit jaar gestorven zijn. Ik denk aan Jeanine Allan uit de kring Zrich-Aargau. De meesten van ons kenden Jeanine en dat verbaast ook niet, als je bedenkt dat zij het grootste gedeelte van haar leven hier geleefd heeft. Jeanine en haar man Ger, die een paar jaar geleden overleden is, zijn altijd actieve en trouwe leden geweest. Wij hebben Jeanine als een vrolijke vrouw gekend, die graag onder de mensen kwam en het hart op de tong droeg. Ze hielp ook graag mensen, gewoon heel concreet. Ze had altijd al een grote belangstelling voor alternatieve geneeswijzen en heeft in Widen een kleine praktijk opgebouwd. Jeanine had ook een groot hart voor dieren.

Een ingrijpende operatie twee jaar geleden heeft haar leven radicaal veranderd. Het was voor de mensen in haar omgeving hard om te moeten aanzien, hoe haar levenskwaliteit ingrijpend gereduceerd werd. Jeanine heeft in stilte geleden, zij heeft onder tranen tegen haar ziekte gevochten en telkens toch weer nieuwe moed gevonden. Het was voor haar een verlossing toen zij in mei 2011 kon sterven.

In dit jaar heeft ook de kring Bazel twee trouwe leden verloren.
Willem de Zeeuw was n van onze oudste leden, sommigen hebben hem niet meer gekend omdat hij al lang zwak was en teruggetrokken leefde. Willem hoorde nog een beetje bij de pioniers van kring Bazel. Hij is met zijn familie naar Bazel gekomen toen hij daar een zaadhandel kon overnemen. Later heeft hij daar ook nog een rederij gesticht, voor de scheepvaart tussen Rotterdam en Bazel. Hij was in ieder opzicht een selfmade-man: hij kwam uit een arm gezin en op eigen kracht heeft hij zijn bedrijven opgebouwd. Willem de Zeeuw was ook een echte gereformeerde: het geloof hoorde er echt bij en bepaalde zijn dagelijks leven maar ook zijn zakendoen. Hij werd lid van de kring Bazel toen die nog een echte schipperskring was. De Rijn was in bepaalde opzichten ook altijd een soort levensader voor kring Bazel.

Door de scheepvaart op de Rijn is ook Jeanne Suter naar Bazel gekomen. Jeanne heeft haar geliefde man Hans in Rotterdam leren kennen, toen hij daar voor een Zwitserse rederij kort na de oorlog kwam werken. Later zijn ze met hun gezin naar Zwitserland gegaan en zijn hier altijd gebleven. Jeanne was een opgewekte vrouw, die zoals Willem de Zeeuw ook vele jaren actief lid was van kring Bazel. De kring Bazel betekende veel voor haar en zij informeerde nieuwe Nederlanders in de buurt altijd over de NEV. De dood van Hans, met wie ze zeer verbonden was, was voor haar een harde klap. Maar Jeanne wou niet klagen en probeerde met haar leven door te gaan, ook toen bij haar weer kanker werd vastgesteld. Ze is dan toch vrij plotseling overleden en laat nu in kring Bazel een lege plek achter.

Jeanine, Willem, Jeanne zijn in vele opzichten ook typisch voor onze NEV. Ze zijn als jonge mensen naar Zwitserland gekomen, hebben hier een heel leven doorgebracht en voelden zich hier heel erg thuis. Tegelijk bleven ze die typisch Nederlandse manier van gemeente-zijn waarderen en hebben geholpen de NEV op te bouwen.

We zullen hen missen, want ieder van hen was uit de NEV eigenlijk niet weg te denken. Maar we zullen ook dankbaar aan hen terugdenken. Want ook zij maakten, met vele anderen, onze NEV tot de gemeente die ze is, een gemeente waar wij het geloof op onze manier kunnen leven en die ons kracht schenkt en inspireert.

David van Welden

Dagmersellen, 21 februari 2012

2010 nl-kerk.ch