Lidmaatschap en ledenbijdrage

De vereniging kent een individueel en een gezinslidmaatschap. Natuurlijke- en rechts-personen kunnen donateur van de vereniging worden. Aanmelding dient schriftelijk bij het bestuur plaats te vinden.

Alle leden hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering. Leden kunnen zich bij verhindering door een ander lid laten vertegenwoordigen. Daartoe moet een getekende volmacht aanwezig zijn.

Alle leden ontvangen briefcontact kostenloos.

De leden betalen een jaarlijks bijdrage. De hoogte daarvan wordt door ieder zelf aan de hand van onderstaande tabel vastgesteld en liefst in kwartalen betaald. Daartoe worden elk kwartaal betalingsopdracht formulieren in Briefcontact gehecht.Bruto inkomen in eenheden van: CHF 1000   Jaarlijkse bijdrage per persoon in CHF   Jaarlijkse bijdrage per gezin in CHF   Maandelijkse bijdrage per persoon in CHF   Maandelijkse bijdrageper gezin in CHF 
Tot 50  300  450  25  38 
50 - 75  450  600  38  50 
75 - 100  600  900  50  75 
100 - 150  900  1350  75  115 
Boven 150  1000+  1500+  90+  125+ 


De hier genoemde bedragen zijn streefgetallen, waarvan, indien dit noodzakelijk is, vanzelfsprekend kan worden afgeweken. Men kan altijd lid van de NEV zijn, ook als het streefbedrag niet betaald zou kunnen worden.

Informatie
Voor informatie s.v.p. contact opnemen met de penningmeester: De Heer G.J. Heezen, Maiackerstrasse 10, 6345 Neuheim ZG , Telefoon en Fax. 041 755 24 19, Email: heezen@bluewin.ch.

2010 nl-kerk.ch