Redactie

Redactrice van het briefcontact
Mevr. Lida Versteeg
Mattackerweg 17
3073 Gümligen


Telefoon +41 31 951 45 96
E-Mail: lida.versteeg(at)muri-be.ch

 

Ieder die zich bij de Vereniging betrokken voelt, kan een manuscript inzenden en wordt daartoe steeds zeer hartelijk uitgenodigd !

Het manuscript is (bij voorkeur per e-mail, anders per brief in machineschrift) aan te bieden in de Nederlandse taal, vóór de 20-e van de even maanden aan de redactrice: lida.versteeg@muri-be.ch of per brief aan Mevr. L. Versteeg, Mattackerweg 17, 3073 Gümlingen. Inzendingen niet groter dan ca. 700 woorden, tenzij in overleg met de redactie.

Briefcontact

Briefcontact is het verenigingsorgaan waarvan in 2011 de 60ste jaargang is verschenen. Briefcontact ontstond in 1951 als mededelingenblad van het bestuur naar de leden en is inmiddels tot een tweemaandelijks blad van zo’n 24 pagina’s, waarin ook vaak leden met hun pennevruchten vertegenwoordigd zijn. Het blad verschijnt 6 keer per jaar, in principe steeds omstreeks de 15e van de maanden januari, maart, mei, juli, september en november.

Bovendien verschijnt in februari nog een Jaarboekje, waarin de jaarverslagen van de bestuursleden, het financiële verslag en de begroting, en gegevens over kringen en commissies staan.

BC heeft een aantal vaste rubrieken, waaronder de agenda en de kringmededelingen, waarin zakelijke mededelingen over kerkdiensten, vergaderingen en andere mogelijkheden tot ontmoeting worden vermeld, de mutaties in het leden-bestand, nieuws over actuele gebeurtenissen in de “wereldkerk”, overdenkingen en meditaties en nog veel meer.

Bij NEV leden is het abonnementsgeld in de bijdrage inbegrepen.

Een abo op BC alleen kunt u bij de penningmeester, de Heer G.J. Heezen, Maiackerstrasse 10, 6345 Neuheim ZG, Tel. 041 755 24 19, of Email: heezen(at)bluewin.ch, bestellen (Sfr. 60.— per jaar).

> Briefcontact januari 2012 (pdf)2010 nl-kerk.ch