Pastorale en diaconale zorg

Onze predikant, Ds. David M. J. van Welden, kunt u op woensdag bereiken op het telefoonnummer 062/- 756 58 92. Deze dag is voor het werk in de NEV gereserveerd. Vanzelfsprekend kunt u hem in dringende gevallen, zoals bij overlijden, ook op andere dagen bereiken.

U kunt zich tot hem wenden als u een pastoraal gesprek wenst of afspraken wilt maken over een huwelijksinzegening, begrafenis of doop. Op verzoek kan hij u ook thuis bezoeken.

De kringhoofden melden nieuwe leden en dringende pastorale problemen bij de predikant. Daarom kunt u zich, als u de predikant niet kan bereiken, ook tot uw kringhoofd wenden (zie daarvoor de meldadressen bij de gegevens over de kringen). Die zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk doorgeven.

Gezien de geografische spreiding van de NEV kan onze predikant niet ieder lid dat in een ziekenhuis is opgenomen meteen bezoeken. Het pastoraat blijft een van de belangrijkste taken voor de hele gemeente en iedere kring neemt dan ook een deel van de schijnbaar zo gewone maar toch ook belangrijke bezoeken voor haar rekening.

De NEV heeft een klein diaconaal fonds. Met dit geld kunnen mensen die in financiële nood verkeren, geholpen worden.

Over bijdragen uit het diaconaal fonds wordt geheimhouding bewaard. Voor concrete hulp kunt u zich tot onze predikant wenden.
Tel. 062 756 58 92, Fax 062 756 57 44, Email : vanwelden(at)bluewin.ch

Ds. D.M.J. van Welden

2010 nl-kerk.ch