AANMELDINGSFORMULIER

Ondergetekende(n) wenst / wensen: (0 aankruisen)

0 een abonnement op Briefcontact

0 donateur van de NEV te worden (bij een donatie van tenminste Sfr. 100.- volgt automatisch toezending van Briefcontact)

0 lid / leden te worden van de N.E.V., inbegrepen een abonnement op BC

Naam / Namen :

Adres :

Postcode en woonplaats:

Land:

Telefoon:

E-mail :Opzenden aan de penningmeester, De Heer G.J. Heezen, Maiackerstrasse * 10, 6345 Neuheim ZG
Tel. 041 755 24 19
E-mail: heezen(at)bluewin.ch

Lidmaatschap en ledenbijdrage

 

 een abonnement op Briefcontact

 

 donateur van de NEV te worden

Bij een donatie van tenminste CHF 100.- volgt automatisch toezending van Briefcontact.

 

2010 nl-kerk.ch